Nørregaard Træpleje

European Tree Worker (ETW) certificering

ETW certificeringen er en international certificering, der sikrer at træplejeren kan sit håndværk

 

Krav til ETW certificering?

  • Træplejeren skal kunne forklare de grundlæggende vækstbetingelser, funktion, opbygning, udvikling og stadier af et træs vækst for at kunne tage stilling til den passende træpleje.
  • Træplejeren skal kunne tage hensyn til naturens egne faktorer på stedet og forstå hvilken effekt det har på vækst og udvikling af træer for at kunne tage stilling til passende træpleje,
  • Generel og faglig viden om de vigtigste vedplanter indenfor sit arbejdsområde.
  • Træplejeren skal kunne vurdere kvaliteten af planteskoletræer.
  • Træplejeren skal have indsigt i betydningen af fredningssager og miljøbeskyttelse for træpleje.
  • Træplejeren skal genkende basale træsygdomme, skadedyr og andre stressfaktorer.

Du kan læse mere om træpleje på Dansk Træplejeforenings hjemmeside.

Hvem kan ETW certificeres?

 

Råd og vejledning

Kontakt Nørregaard Træpleje for råd og vejledning.

Nørregaard Træpleje - Morten Nørregaard Gotthardsen - Tlf. 21834500 - e-mail